به صفحه 'لیست محصولات' فروشنده خوش آمدید
    نمایش به صورت :
تعداد لیست :
20
40
تعداد لیست :
10
15
نوع خدمات
پنل برداری
مش بندی
شاتکریت
حفاری
پنل گذاری
انکر گذاری
استرند گذاری
تزریق گمانه
طراحی
اجرا و ساخت
تامین تجهیزات
... بیشتر +
نوع خاک
رس
لای
ماسه
شن
گیاخاک
مخلوط
رس ماسه دار
... بیشتر +
نوع حفاری
چرخشی
لوله جدار
خود حفار
اوگر
دورانی ضربه ای
... بیشتر +
نوع تزریق
تزريق ثقلی دوغاب
تزريق تحت فشار
... بیشتر +
نوع سیمان
سیمان نوع 1
سیمان نوع 2
سیمان نوع 3
سیمان نوع 4
سیمان نوع 5
... بیشتر +
برند محصول
بازه قیمت
از تا
دریافت خبرنامه